Pirkimo taisyklės ir sąlygos

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės”) nustato Pirkėjo ir pardavėjo Donata Gėdvilė, individualios veiklos nr. 884358 (toliau „Pardavėjas”), turimos elektroninės parduotuvės www.donatagedvile.lt, tarpusavio teises bei pareigas, paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, paslaugų naudojimo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su paslaugų pirkimu-pardavimu susijusias nuostatas.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas nebus informuotas papildomai, todėl rekomenduojama nuolat peržiūrėti Taisykles. Taisyklių nežinojimas neatleidžia Pirkėjo nuo iš šių Taisyklių kylančių pareigų vykdymo.

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Užsisakyti paslaugas Pardavėjo internetinėje svetainėje Pirkėjas gali dviem būdais:

2.1.1. užsiregistruodamas internetinėje svetainėje ir įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį;

2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, dalyvaudamas svečio teisėmis.

2.2. Paslaugų kainos, nurodytos internetinėje svetainėje, galioja tik perkant šias prekes internetinėje svetainėje. Paslaugų kainos internetinėje svetainėje yra nurodytos įskaičius PVM mokestį.

2.3. Pardavėjas Elektroninėje parduotuvėje pateikia Prekių aprašymus, katalogus ar kitą informaciją, kuria remdamasis Pirkėjas tinkamai įvertina ir pasirenka Prekę.
2.4. Pirkėjas laisva valia pasirenka iš siūlomų Prekių jam priimtinas ir jas užsisako, nurodydamas Pardavėjo prašomus pateikti duomenis.

2.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę “Sutinku su taisyklėmis ir sąlygomis”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.6. Apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą Pardavėjo internetinėje svetainėje Pirkėjas informuojamas telefonu ar pranešimu, išsiųstu Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

 

3. Pirkėjo įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir jas priimti.

3.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

3.4. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys Pardavėjo internetinėje svetainėje būtų tvarkomi paslaugų pardavimo tikslais.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu jis praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją internetinėje svetainėje skelbiamu vienu el.pašto adresu. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę manyti, kad veiksmus internetinėje svetainėje atliko Pirkėjas.

3.6. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo-pardavimo sutartis naudodamiesi internetinės svetainės paslaugomis.

3.7. Tam, kad Pardavėjas galėtų suteikti Pirkėjui kokybiškas paslaugas Pardavėjo internetinėje svetainėje, Pardavėjas prašo leisti įrašyti Pirkėjo kompiuteryje / įrenginyje slapukus (angl. „cookies“). Įrašytą informaciją (slapukus) Pardavėjas naudos identifikuojant Pirkėją, kaip ankstesnį internetinės svetainės lankytoją, rinkdamas svetainės lankomumo statistiką. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Pirkėjo kompiuteryje / įrenginyje, tačiau tokiu atveju kai kurios internetinės svetainės funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos. Savo sutikimą Pirkėjas bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į Pirkėją bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

3.8. Pirkėjas atsako už Pardavėjo užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

3.9. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo internetine svetaine.

 

4. Pardavėjo įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Pardavėjo internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis internetinėje svetainėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei atskirame priede „Privatumo politika“, kuris pateikiamas Pardavėjo internetinėje svetainėje.

 

5. Paslaugų kokybės garantija

5.1. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės internetinėje svetainėje savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjas atsako už internetinėje svetainėje pateiktų prekių aprašus ir kainas.

 

6. Paslaugų kainos ir apmokėjimo tvarka

6.1. Apmokėjimas už prekes vykdomas naudojant elektroninę mokėjimų sistemą paysera.lt. Vykdomas išankstinis apmokėjimas už paslaugas, suformavus paslaugos užsakymą ir nuspaudus mygtuką „Apmokėti“. Pirkėjas nukreipiamas į paysera.lt mokėjimo sistemą, kurioje jam sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į nurodytą Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybę už duomenų saugumą šiuo atveju prisiima paysera.lt sistema, kadangi visos finansinės operacijos vyksta jos sistemoje.

 

7. Prekių grąžinimas ir keitimas

7.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 4-243 redakcija) patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

7.2. Pirkėjas, nepatenkintas gauta Preke, turi apie tai informuoti Pardavėją vienu iš Elektroninėje parduotuvėje pateikiamų kontaktų.

7.3. Pirkėjas, grąžinantis netinkamos kokybės Prekes, turi būti išlaikęs Prekės prekinę išvaizdą, grąžinti ją originalioje pakuotėje, būti nesugadinęs Prekės ar kitaip jos sistemingai nenaudojęs.

7.4. Nekokybišką prekę Pirkėjas gali gražinti per 14 dienų nuo jos gavimo. Siuntimo išlaidas įsipareigoja sumokėti Pardavėjas. Prekės turi būti supakuotos taip, kad siuntimo metu nebūtų pažeista jų pakuotė.

7.5. Grąžinant prekes, Pirkėjas turi pateikti sąskaitą faktūrą, kurią gavo priimdamas Prekes.

7.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti iš Pirkėjo grąžinamas Prekes, jei mato, jog šios buvo sistemingai naudojamos pagal paskirtį, yra sugadintos paties Pirkėjo ar neatitinka kitų, 6.2 punkte nurodytų reikalavimų.

7.7. Pardavėjas netinkamos kokybės Prekes pakeičia tinkamos kokybės Prekėmis.

7.8. Nesant tapačių Prekių, Pirkėjui grąžinama jo už Prekes sumokėta kaina per 2 (dvi) dienas nuo Prekių grąžinimo dienos.

7.9. Subjektyviais kriterijais grindžiamas Pirkėjo nepasitenkinimas preke nėra pagrindas ją keisti ar grąžinti.

 

8. Informacijos siuntimas

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

9. Intelektinės nuosavybės apsauga

9.1. Elektroninėje parduotuvėje teikiami Prekių aprašymai ar kita informacija yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė ir saugoma įstatymų.

 

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės svetainės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis Pardavėjo internetinės svetainės internetiniu paslaugų užsakymu.

10.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės svetainės veiklą be atskiro įspėjimo.

10.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, jis turite teisę jų atsisakyti, tačiau taip pat praranda teisę naudotis internetinės svetainės paslaugomis.

10.4. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis, manoma, kad jis sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

10.5. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derantis. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.6. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Prekių krepšelis